Autor: Praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-58-2

 

Materiały konferencyjne

Organizatorzy:

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Region Oceny Bydgoszcz z/s w Minikowie

Polskie Towarzystwo Łąkarskie

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP w Poznaniu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Przysiek, 19 maja 2014 r.