Autor: Joanna Jakubik
ISBN 

 

Książka Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania jest owocem wieloletnich doświadczeń autorki związanych z kreatywnym rozwojem. Biorąc czynny udział w szkoleniach dla trenerów grupowych, warsztatach pracy z ciałem oraz ucząc się psychologicznej pracy z grupą, przekonała się, że każdy człowiek ma talenty, a ich odkrywanie przynosi wiele satysfakcji. Jej posłaniem stało się przekazywanie swoich doświadczeń innym ludziom, zwłaszcza dzieciom. W publikacji znalazły się założenia teoretyczne kreatywnych form pracy z młodymi ludźmi, opisy metod pracy – z uwzględnieniem jogi, terapii tańcem, kreatywnego pisania, medytacji oraz wizualizacji, scenariusze zajęć dla dzieci i ich dokumentacja oraz wskazówki dla prowadzących i rodziców. Osoby pracujące z grupami mogą wykorzystać gotowe scenariusze zajęć, rodzice uczyć się z dziećmi wybranych technik, np. medytacji, kreatywnego pisania lub jogi. Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych. Wykonując je, odreagowują oni napięcia i stresy oraz odkrywają własną spontaniczność. Kreatywne metody przynoszą doskonałe efekty zarówno w pracy z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin z problemem alkoholowym, z nadpobudliwymi psychoruchowo, jak również z tymi, których rozwój można uznać za normalny. Książka jest więc przeznaczona dla nauczycieli różnych specjalności, rodziców, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, studentów nauk społecznych oraz dla wszystkich osób interesujących się rozwojem dzieci.