Autor: Małgorzata Rosalska
ISBN 978-83-89250-25-4

 

Książka stanowi prezentację badań nad działalnością katolickich uniwersytetów ludowych w Polsce. Autorka ukazuje działalność katolickich szkół ludowych w kontekście szeroko rozumianej zmiany społecznej ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką placówki te mogą odegrać w zakresie wspierania rozwoju wiejskich społeczności lokalnych. Analizie poddano formy organizacyjne, cele działalności i ofertę programową katolickich uniwersytetów ludowych. Praca adresowana jest do wszystkich zainteresowanych historią i teraźniejszością funkcjonowania katolickiego nurtu tej pozaszkolnej formy oświaty dorosłych w Polsce.