Autor: praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-17-9

 

Od Wydawcy

 

Oddajemy do rąk czytelników kolejny tomik Biblioteki „Życia i Myśli”, który jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas 25 Jubileuszowego Sympozjum Stąd Nasz Ród, które odbyło się w Gnieźnie pod hasłem „Troska Prymasów Polski o jedność Kościoła i Narodu. 17 kwietnia 2009 roku spotykaliśmy się już 25 raz na Ogólnopolskim Sympozjum Stąd Nasz Ród, sympozjum, które z czasem wzbogacone zostało o ogólnopolskie pielgrzymki KSCCH do Grobu Św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej.Zawsze podkreślaliśmy, że Gniezno jest dla nas miejscem ważnym i szczególnym. Wzgórze Lecha, katedra, relikwie Św. Wojciecha, pomnik Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski – to świadectwa naszych korzeni państwowych narodowych i kościelnych, a zarazem wyznaczniki naszej kultury i tożsamości narodowej, ponad tysiącletniej historii Narodu ochrzczonego, wpisanego w dzieje chrześcijańskiej Europy i współtworzącego jej historię i kulturę. 25 lat to także ważny Jubileusz. Sympozja Stąd Nasz Ród przez lata wypracowały swoją specyficzną metodę formacyjno edukacyjną. Początkowo ich tematyka dotyczyła przede wszystkim historii, kultury, świętowojciechowego dziedzictwa Gniezna i Polski. Tematy pierwszych sympozjów dotyczyły miedzy innymi: 750 rocznicy nadaniu praw miejskich Gnieznu, historii katedry Gnieźnieńskiej, jako najważniejszego ośrodka życia religijnego i narodowego na przestrzeni dziejów, Grobu św. Wojciecha jako centrum integracji Europy, chrześcijaństwa jako czynnika integrującego Europę. Nie sposób wymienić wszystkich tematów sympozjów. Są one systematycznie zamieszczane w broszurze, aktualizowanej i towarzyszącej każdemu sympozjum, wraz z nazwiskami znakomitych, autorów referatów. Z czasem staraliśmy się ubogacać ich tematykę. Chodziło przede wszystkim o ściślejsze powiązanie sympozjów z hasłem programowym, które realizowaliśmy w danym roku naszej pracy. Poprzez referaty ukazywaliśmy i rozwijaliśmy różne aspekty zagadnień programowych, dokonując ich oceny a także proponując praktyczne działania. Wszystko to widzieliśmy nie tylko w wymiarze historycznym, ale przede wszystkim w bogactwie polskiej kultury, o której możemy powiedzieć, że mając korzenie chrześcijańskie była i jest osadzona w życiu religijnym, a nie w różnych koncepcjach, społecznych, politycznych, czy ideologicznych. Uwidoczniła się ona poprzez afirmację człowieka jako bytu wolnego, głęboko przywiązanego do swojej wolności indywidualnej i społecznej. Jej cechą charakterystyczną jest związek z moralnością i dążenie by życie społeczne, publiczne i polityczne było z nią związane. To wielki przekaz tysiącletniej polskiej kultury. Nasza humanistyczna kultura idzie od człowieka, jak podkreślał ś.p. o. prof. Mieczysław Krąpiec – od poszanowania jego życia w łonie matki, jego urodzenia i ochrzczenia, a później jego wychowania i wykształcenia.Rozważaliśmy to wszystko także w duchu nauczania Jana Pawła II, który tutaj na Wzgórzu Lecha 3 czerwca 1979 roku przemawiając do młodzieży najpiękniej ukazał – czym jest kultura w dziejach naszego narodu; „W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować”.1 listopada 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podjął decyzje na mocy której tytuł prymasa Polski powróci do Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Ojciec Święty pozostawił ten tytuł kard. Józefowi Glempowi do ukończenia 80. roku życia. W piśmie tym czytamy również o motywach podjętej przez papieża decyzji: „Ze względów historycznych i prawnych, przemawiających za Stolicą Gnieźnieńską, a mianowicie jako pierwszą Polską Archidiecezją Metropolitalną, gdzie przechowywane są relikwie św. Wojciecha Męczennika, Patrona Polski, tytuł ten po owym czasie wróci do Arcybiskupa Gnieźnieńskiego”. Ten fakt ponownie zwraca naszą uwagę na rolę prymasów i prymasostwa w dziejach Kościoła i Narodu. Stąd też hasło naszego sympozjum „TROSKA PRYMASÓW POLSKI O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA I NARODU” Pragnęliśmy poprzez referaty przypomnieć wybrane aspekty posługi trzech ostatnich Prymasów Polski: Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Prymasa Józefa Glempa, którzy musieli sprostać wyzwaniom i zagrożeniom które przyniósł XX wiek i tak znacząco wpisali się w życie i w świadomość współczesnych pokoleń Polaków.