Autor: Bogusław Dzięcioł
ISBN 83-915054-8-0

 

Książka dotyczy problemu funkcjonowania kontroli społecznej wobec dziecka. Pierwsza część to przegląd podstawowych pojęć i teorii kontroli społecznej pojawiających się w literaturze, ze szczególnym potraktowaniem dorobku kryminologii amerykańskiej. Główny problem pracy nie ma jednak charakteru kryminologicznego: mieści się w sferze zainteresowań pedagogiki społecznej i socjologii wychowania. W drugiej części publikacji zaprezentowano badania sposobu, jakości i mechanizmów funkcjonowania podstawowych instytucji wychowawczych w ich aspektach kontrolnych. Rozważania dotyczą także znaczenia funkcjonowania kontroli w przebiegu procesów socjalizacji i wychowania. Wnioski i typologia zawarte w końcowej części pracy mogą posłużyć studentom pedagogiki i socjologii oraz badaczom. Wraz z zawartym w aneksie narzędziem T. Hirschiego, wnioski te stanowią cenne wskazania dla praktyków w ich pracy wychowawczej i socjalnej w środowisku, szczególnie w wielkim mieście.