Autor: Aneta Mac
ISBN 978-83-89250-65-0

 

Książka Anety Mac „Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych” prezentuje szereg informacji na temat agresji i jej uwarunkowań, przestępczości agresywnej, młodocianego przestępcy agresywnego, a także ukazuje nam znaczenie wczesnego dzieciństwa dla rozwoju jego osobowości. Gruntowne badania mogą dopomóc w odpowiedzi na pytania o przyczyny powstawania przestępczości agresywnej, ukazuje jak znaczny jest wpływ doświadczeń z wczesnego dzieciństwa na kształtowanie się i rozwój zachowań agresywnych i jakie relacje uczuciowe występowały w rodzinie młodocianego przestępcy agresywnego w okresie jego wczesnego dzieciństwa. Niniejsza publikacja może być w znaczącym stopniu przydatna dla wszystkich zajmujących się problematyką agresji i przestępczości, pomocna osobom zajmujących się resocjalizacją, a użyteczną dla psychologów, pedagogów i policjantów oraz studentów pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki resocjalizacyjnej jak również dla praktyków w ich pracy wychowawczej i socjalnej. Jej głównym przesłaniem stała się próba odpowiedzi na trudne i znaczące pytanie: jaka jest rola wczesnego dzieciństwa w kształtowaniu się zachowań przestępczych agresywnych, brutalnych, powstających bez zewnętrznej potrzeby, zinternalizowanych.