Autor: Praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-24-7

 

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Łąkarskie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa


NOWE TRENDY W BADANIACH ŁĄKARSKICH

Materiały konferencyjne

Poznań, 24-25 września 2015 r.