Autor: Marek Czerwiński, Anna Czerwińska, Barbara Golińska, Piotr Goliński
ISBN 978-83-89250-19-3

 

Przedmowa

Na wstępie należy pokreślić, że restytucje przyrodnicze są bardzo żmudnymi i kosztownymi przedsięwzięciami, obciążonymi dużym ryzykiem niepowodzenia. Znacznie łatwiej jest zniszczyć walory przyrodnicze półnaturalnego ekosystemu łąkowego niż potem odtworzyć chociażby ich cząstkę. To praktyczne spostrzeżenie jest najważniejszą informacją, jaką autorzy chcieliby przekazać Czytelnikowi.

Należy również zaznaczyć, że tworzenie bogatych gatunkowo półnaturalnych łąk wymaga gruntownej znajomości flory i roślinności łąkowej. Solidna wiedza botaniczna pomaga dobrze zaplanować działania restytucyjne na etapach przygotowania podłoża i introdukcji pożądanych gatunków roślin. Działania te są kluczowe dla powodzenia restytucji, ponieważ gatunki roślin, które zajmą nową niszę siedliskową jako pierwsze, z reguły pozostają tam na bardzo długo, a błędy popełnione na etapie introdukcji pożądanych gatunków roślin zwykle nie dają się skorygować w kolejnych latach.
Głównymi adresatami niniejszego podręcznika są pracownicy firm i organizacji pozarządowych, które realizują kompensacje przyrodnicze i różne projekty ochrony przyrody. Przydatne informacje znajdą tu z pewnością dla siebie także urzędnicy zatrudnieni w instytucjach zajmujących się ochroną flory i fauny, pasjonaci przyrody półnaturalnych łąk, a także właściciele gruntów, którzy chcieliby założyć na nich cenne przyrodniczo łąki.

 

14