Autor: Stanisław Kozłowski
ISBN 978-83-89250-76-6

 

 Od wydawcy

 

Życiorys Profesora Stanisława Kozłowskiego wyznaczają: Ziemia Wieluńska – kraina dzieciństwa i młodości, studia na poznańskiej Wyższej Szkole Rolniczej zwieńczone specjalizacją z zakresu łąkarstwa, praca naukowa na Uniwersytecie Przyrodniczym, rodzinne i przyjacielskie kręgi oraz nieustannie trwające przyrodnicze zainteresowania ukierunkowane na trawy. Autor „Pochwały łąkowego stworzenia” od wielu lat kieruje Katedrą Łąkarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pełni również funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego, uczestniczy w pracach Sekcji Łąkarstwa Komitetu Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk, komisji do spraw rejestracji odmian traw i motylkowatych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Miłośników Wilna i Wileńszczyzny. Łąkarstwo, dyscyplina naukowa realizowana przez Profesora w sferze badawczej i dydaktycznej, stanowi pasję Jego życia. Efektem naukowych zmagań są liczne prace publikowane w różnorodnych czasopismach naukowych. Profesor wyróżnia się też współautorstwem pozycji książkowych – „Łąkarstwa”, „Łąkarstwa i gospodarki łąkowej”, „Nasiennictwa”, „Traw polskich”, „Traw w barwnej fotografii i zwięzłym opisie ich specyficznych cech”, „Polskiej Księgi Traw”, „Przyroda Wielkopolski”. Mniej znana jest literacka działalność Profesora. Wyznaczają ją eseje publikowane w czasopismach Niedziela, Michael, W drodze. Z ważniejszych pozycji z tego zakresu wymienić można: zbiór wierszy bożonarodzeniowych pod tytułem „Gdy nadeszła pełnia czasu”, „Łąkową litanię do Najświętszej Maryi Panny” i poemat „Ty jesteś skałą”. Dzieło „Trawne oracje” jest oryginalną i unikalną pozycją z kręgu poezji przyrodniczej. Podobną pozycją jest „Pochwała łąkowego stworzenia”.