Autor: Stanisław Kozłowski
ISBN 978-83-89250-79-7

 

Życiorys Stanisława Kozłowskiego wyznaczają: Ziemia Wieluńska – kraina dzieciństwa i młodości, studia na poznańskiej Wyższej Szkole Rolniczej zwieńczone specjalizacją z zakresu łąkarstwa, praca naukowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, rodzinne i przyjacielskie kręgi oraz nieustannie trwające przyrodnicze zainteresowania, zwłaszcza w odniesieniu do łąk i traw. Przez wiele lat kierował Katedrą Łąkarstwa. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego. Od dawna jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od niedawna honorowym członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Zaangażowany jest w działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Wileńszczyzny oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Łąkarstwo, dyscyplina naukowa realizowana przez Profesora w sferze badawczej i dydaktycznej, stanowi pasję Jego życia. Efektem naukowych zmagań są liczne prace publikowane w różnorodnych czasopismach naukowych. Profesor wyróżnia się też współautorstwem pozycji książkowych – Łąkarstwo, Łąkarstwo i gospodarka łąkowa, Nasiennictwo, Trawy polskie, Polska księga traw, Trawy w barwnej fotografii i zwięzłym opisie ich specyficznych cech, Trawy – właściwości, występowanie i wykorzystanie, Wielkopolska – nasza kraina, Przyroda Wielkopolski.
Mniej znana jest literacka działalność Profesora. Wyznaczają ją wiersze, artykuły i eseje publikowane w różnych czasopismach i monografiach. Z ważniejszych pozycji z tego zakresu wymienić można: zbiór wierszy bożonarodzeniowych pod tytułem Gdy nadeszła pełnia czasu, Łąkową litanię do Najświętszej Maryi Panny, poemat Ty jesteś skałą. Dzieła Trawne oracje i Pochwała łąkowego stworzenia są oryginalnymi i unikalnymi pozycjami z kręgu poezji przyrodniczej. W ten poetycki ciąg wpisuje się też tomik NASZ OJCZE napisany dla uczczenia Augusta Cieszkowskiego – filozofa i przyrodnika, a równocześnie patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kolejną wierszowaną pozycją, także o nachyleniu historycznym, jest niniejszy tomik WANDA – to znaczy… Zawarto w nim życiorysy kobiet, noszących to imię. Kobiet znanych i nieznanych, wielkich i małych, ale zawsze bliskich autorowi i wiernych swojemu imieniu.