Autor: Justyna-Jakubowska-Baranek
ISBN 83-89250-40-3

 

Książka stanowi skróconą wersję dysertacji doktorskiej dotyczącej procesu adaptacji młodzieży rozpoczynającej studia uniwersyteckie. W części teoretycznej pracy znajduje się spis zasadniczych pojęć związanych z tematem, a więc procesu adaptacji uniwersyteckiej młodzieży studenckiej i środowiska akademickiego, natomiast część empiryczna zawiera próbę zdiagnozowania omawianego zjawiska w kontekście trzech współistniejących ze sobą systemów środowiskowych uczelni – edukacyjno-instytucjonalnego, społeczno-kulturowego oraz wielkomiejskiego. Temat podjęty w pracy – zawsze aktualny jakkolwiek zmieniający swe oblicze wobec kreujących go warunków społeczno-ekonomicznych i kulturowych, choć potraktowany aspektowo, może śmiało wzbudzić zainteresowanie każdego, komu nie są obce problemy młodzieży a więc nauczycieli akademickich i szkolnych, pedagogów, wykładowców akademickich