Autor: praca zbiorowa
ISBN 83-89250-55-1

 

Czy możliwy jest dialog pomiędzy współczesnymi nurtami pedagogicznymi? Jaką funkcję w koniecznym spotkaniu różnych racji, stanowisk, kultur i orientacji ideologicznych miałaby pełnić: tradycja szukająca porozumienia z rewolucją; egzystencja pozostająca pod wodzą wyobraźni oraz indywidualizm napotykający na ciągłą opozycję ze strony otwartości i altruizmu? A co ważniejsze, jak ma się pedagogika humanistyczna do zadania społecznego, którym jest budowanie wspólnej przyszłości europejskiej? Jaką wreszcie funkcję socjalizacyjno-regulującą w czasach wielkiej destabilizacji interakcji wychowawczych, wywołanych zmianami społecznymi, ma do spełnienia mała ojczyzna? Zagadnieniom tym poświęcone były dwie konferencje naukowe zorganizowane w Wągrowcu (lata 2003–2004) przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM przy współpracy z Uniwersytetem w Lüneburgu. Pokłosiem obu konferencji jest ta publikacja książkowa, zawierająca ponad czterdzieści prac ukazujących: społeczne i kulturowe konteksty dzieciństwa i socjalizacji; różne środowiska życia dziecka w świetle ofert edukacyjnych i opieki w wychowaniu; resocjalizację, prewencję, społeczną inicjatywę w aspekcie tworzenia szansy korekty osobowości społecznej oraz pracę socjalną. Książka jest zaproszeniem do dyskusji nad wychowawczym funkcjonowaniem współczesnych środowisk lokalnych w perspektywie wyzwań i problemów jednoczącej się Europy.