Autor: Hermann Schmitz
ISBN 83-915054-2-1

 

Książka „Ciałosfera, przestrzeń i uczucia” posiada charakter interdyscyplinarny: jest kierowana do psychologów, filozofów, teoretyków komunikacji oraz do wszystkich zainteresowanych mechanizmami indywidualnych i społecznych zachowań. W przystępny i wnikliwy sposób przedstawia fenomenologię ludzkiej osobowości, postrzeganej jako zintegrowana jednia ciała, duszy, świadomych i nieświadomych stanów psychicznych, fizjologicznych procesów, instynktów i somatycznych odruchów.