Autor: praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-81-0

 

Kilka słów wprowadzenia

 

Długo zastanawialiśmy się, jaki tytuł powinna nosić książka, w której znaleźć miały się teksty dedykowane Pani Profesor Marii Dudzikowej z okazji Jubileuszu jej urodzin. Bo czy można, mimo spójnej tematyki, w kilku słowach zawrzeć to, co podarowali Jubilatce w swoich tekstach autorzy? Czy można w kilku słowach zapowiedzieć, że w książce tej Maria Dudzikowa otwiera się opowiadając wybrane wątki zawodowej i osobistej historii życia? Kiedy się nad tym głowiliśmy, przypomniałam sobie książkę pt. Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego i moment, kiedy jej autor otrzymał Literacką Nagrodę Nike (2007). Przewodnicząca jury, Małgorzata Szpakowska powiedziała wtedy: (…) „Traktat” Myśliwskiego jest opowieścią o opowiadaniu – o tym, że póki opowiadania, póty życia. Trudno pomyśleć większy hołd dla literatury. Słowa te przypomniały mi się dlatego, że są pochwałą ludzkiej pasji, zawierają w sobie trafne spostrzeżenie, że życie bywa opowieścią, opowieść życiem, że można życie opowiadać i przeżywać opowieści. Życie Profesor Marii Dudzikowej jest w tym kontekście opowieścią o szkole, o drodze, jaką przeszła od lat dziecięcych, kiedy bawiła się w szkołę z ojcem i siostrą, do dojrzałości, którą poświęciła pracy nauczycielskiej a potem tworzeniu zrębów własnej szkoły naukowej. Z tych rozważań, narodził się tytuł: Życie szkołą. [...]