Autor: Rafał Czepczyński
ISBN 978-83-89250-57-5

 

Wprowadzenie

 

Najczęstszym nowotworem układu endokrynnego jest rak tarczycy. W większości przypadków zróżnicowanego raka tarczycy (ZRT) uzupełniająca terapia radiojodem cechuje się wysoką skutecznością, a scyntygrafia całego ciała z użyciem izotopu131I (WBS) stanowi narzędzie diagnostyczne o dostatecznej dokładności. W niewielkiej grupie chorych dochodzi do wyłączenia mechanizmów selektywnego wchłaniania jodu przez komórki ZRT i w takich przypadkach konieczne jest zastosowanie alternatywnych metod diagnostyki i leczenia. Rzadziej występujący rak rdzeniasty tarczycy (RRT) nie posiada zdolności wychwytu jodu i dlatego w diagnostyce RRT wykorzystuje się szereg metod scyntygraficznych, które są szczególnie potrzebne przy poszukiwaniu ognisk wznowy i przerzutów. Jedną z możliwości jest zastosowanie analogów somatostatyny.

Większość guzów układu endokrynnego, w tym część przypadków raka tarczycy, wykazuje ekspresję receptorów somatostatynowych (sstr). Analogi somatostatyny znakowane izotopami promieniotwórczymi są powszechnie stosowane w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych (NET). Jeden z tych analogów,99mTc-EDDA/HYNIC-TOC wykazuje wysoką przydatność w diagnostyce obrazowej NET, w tym także przy kwalifikacji do celowanej terapii radioizotopowej analogami znakowanymi emiterami promieniowania beta. Korzystne właściwości fizyczne i farmakokinetyczne tego preparatu zostały ostatnio szeroko opisane. Znaczenie scyntygrafii z użyciem99mTc-EDDA/HYNIC-TOC w diagnostyce ZRT i RRT nie zostało szerzej zbadane.