Autorzy: Grzegorz Bryll, Robert Sochacki
ISBN 978-83-89250-12-4

 

Od autorów

 

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie wykładów i ćwiczeń z dydaktyki matematyki prowadzonych przez autorów na Uniwersytecie Opolskim i w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a także w oparciu o artykuły o charakterze dydaktycznym zamieszczone w różnych czasopismach.

W pracy omówiono przede wszystkim te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w opracowaniach zwartych. Zdajemy sobie sprawę, że wiele z tych zagadnień wykracza poza ramy dydaktyki matematyki dotyczącej poziomu podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Wzbogacenie jednak wiedzy nauczycieli i uczniów o mało spopularyzowane metody nauczania niektórych zagadnień matematycznych może przynieść nie tylko korzyści osobiste, ale także uatrakcyjnić samą matematykę szkolną.

Zawartość opracowania podzielono na trzy części: I − algebra i analiza matematyczna, II − geometria, III − logika. Poszczególne rozdziały stanowią na ogół niezależne całości. Z tego też względu po rozdziałach podany został wykaz odpowiedniej literatury.

Składamy gorące podziękowania Panu prof. dr hab. Jurijowi Povstence z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za cenne i wnikliwe uwagi, które pozwoliły uniknąć wielu usterek i błędów, oraz w sposób istotny przyczyniły się do ostatecznego kształtu książki. Dziękujemy również Panu dr inż. Romanowi Rygałowi za elektroniczne przygotowanie tekstu.

 

Grzegorz Bryll
Robert Sochacki