Od Wydawcy

 

W dniach 12 i 13 października 2007 roku odbywał się w Olsztynie i Gietrzwałdzie XXIV Ogólnopolski Sejmik Rodzinny. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” tę edycję Sejmiku organizowało we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wsparcia udzielili: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Urząd Miasta Olsztyn oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Patronami honorowymi byli: Metropolita Warmiński ks. Abp dr Wojciech Ziemba, Marszałek Województwa Jacek Protas, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Anna Szyszka oraz Prezydent Miasta Olsztyna. Sejmik ten połączono z podsumowaniem IX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny chcąc gościom z całego kraju pokazać jedną z najciekawszych inicjatyw prorodzinnych naszego województwa oraz stworzyć działaczom prorodzinnym z regionu warmińsko-mazurskiego okazję uczestniczenia w przedsięwzięciu ogólnopolskim. Tematyka Sejmiku traktowała o rodzinie w kontekście patriotyzmu, co wiązało się z zagadnieniami podjętymi w ramach IX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina a ekonomia”. Wszak problemy ekonomiczne rodzin oraz częste w regionie migracje za chlebem osłabiają poczucie patriotyzmu i dla wielu osób i rodzin stają się trudnym wyzwaniem. Podsumowanie IX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina i ekonomia” oraz inauguracja XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Rodzinnego „Patriotyzm w rodzinie – wczoraj, dziś i jutro” miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, a uroczystego otwarcia obrad dokonał Marszałek Województwa. Troskę o przyszłość rodziny i wagę wszelkich inicjatyw na jej rzecz podkreślił Metropolita Warmiński abp Wojciech Ziemba. W imieniu wojewody głos zabrała dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego i jednocześnie Pełnomocnik Wojewody ds. Kobiet i Rodziny, Joanna Jabłonka. W obrady Sejmiku wprowadził Jacek Stróżyński z Ośrodka Rodziny i Polityki Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Warszawy. Referat na temat „Możliwości i dobre praktyki w zakresie prorodzinnej działalności ekonomicznej lokalnych samorządów” wygłosił ks. dr Kazimierz Kurek SDB z Łodzi, a dyr. ROPS Wiesława Przybysz mówiła na temat „Fundusze strukturalne jako narzędzie aktywizacji i poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin w województwie warmińsko-mazurskim” oraz dokonała podsumowania IX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele różnych środowisk z terenu województwa i kraju, w tym posłowie, senatorowie, prezydent Olsztyna, radni wojewódzcy, przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, szkół, instytucji pomocowych i kulturalnych, a także młodzież. W programie konferencji znalazło się też podsumowanie konkursów literackiego oraz plastycznego i technik komputerowych „Być czy mieć” oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Wyniki konkursów a także relacje z przedsięwzięć podjętych przez liczne środowiska na terenie województwa w czasie Dni Rodziny zamieszczono w numerze 20. „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Dalsza część obrad Sejmiku odbyła się w Salach Kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, gdzie wysłuchano czterech wystąpień: ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM Olsztyn) mówił na temat „Z doświadczeń Rady, ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, ks. dr Michał Tunkiewicz (UWM Olsztyn) „Studia nad rodziną w Olsztynie”, dr Andrzej Mazan (Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach), „Dlaczego rodzina podtrzymuje społeczeństwo?”, a Piotr Hoffmann (Toruń) „Współczesne przyczyny dysfunkcji rodziny i patologii rodzinnych”. Wieczorem uczestnicy Sejmiku spotkali się w bazylice pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny, gdzie Metropolita Warmiński Abp dr Wojciech Ziemba przewodniczył uroczystej koncelebrze, a w homilii mówił o zagrożeniach, przed którymi stoi rodzina oraz o tym, że nie może być nam obojętne, jaka będzie przyszłość młodych ludzi i z jakim obrazem małżeństwa i rodziny będzie ona wchodzić w dorosłe życie. Podkreślił, że potrzebne jest wielkie zjednoczenie wysiłków w pracy na rzecz budowy właściwych kształtów przyszłego społeczeństwa. W kaplicy Domu Pielgrzyma uczestnicy Sejmiku modlili się w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II w ramach Dnia Papieskiego „Jan Paweł II obrońcą godności człowieka”. W modlitwach tych podkreślono, że Jan Paweł II był także obrońcą praw rodziny i Narodu. Sobotni poranek rozpoczęto zwiedzaniem sanktuarium oraz konferencją ks. prałata Jana Rosłana „W sto trzydziestą rocznicę objawień gietrzwałdzkich”, a następnie w ramach panelu dyskusyjnego wysłuchano czterech referatów: prof. dr Franciszka Marka (Opole) „Patriotyzm a regionalizm”, red. Henryka Kiwińskiego (Gdańsk) „Wychowanie patriotyczne”, red. Wojciecha Reszczyńskiego (Warszawa) „Etyka w mediach” oraz dra Jana Chłosty (Olsztyn) „Tradycje polskie południowej Warmii”. Szczególnie mocno zabrzmiał głos prof. F. Marka, który mówił o licznych zagrożeniach, przed którymi stoimy dziś jako Polacy – społecznych, gospodarczych i politycznych. Red. Reszczyński w atmosferze przedwyborczych dylematów mówił o zagrożeniach, przed jakimi stoimy jako naród w przypadku postawienia na ugrupowania, dla których niewiele znaczą wartości narodowe bądź religijne.Podsumowania obrad dokonał przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski, który zwrócił uwagę, że gromadzi nas pytanie, co jest istotą polskości. Zapytał też za polskim poetą: „Co ma uczynić naród wtłoczony między dwa kamienie? Albo sam stanie się kamieniem młyńskim, albo jak ziarno zostanie przez niezmielony”. Przypomniał też, że rodzina jest prawdziwym bastionem wiary i polskości.