Autor: Lidia Grażyna Kowalewska
ISBN 978-83-89250-92-6

 

Wstęp

Dziękuję tym, którzy wspierali jak i tym, którzy jak najbardziej szczerze nie dostrzegali sensu przelania na papier pojawiających się zapytań, wątpliwości, dociekań.Dziękuję tym, którzy wspierali jak i tym, którzy jak najbardziej szczerze nie dostrzegali sensu przelania na papier pojawiających się zapytań, wątpliwości, dociekań.Największą pracę nad opracowaniem tekstów wykonała Dagmara. Jarek był adresatem i wykonawcą mnożących się pytań i trudności w technicznych zmaganiach podczas zapisywania tekstu. Pani Profesor na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza doc. dr Małgorzata Grzywacz, stała się moim przewodnikiem na drodze edukacji teologicznej. W jej ręce złożyłam zapiski, prosząc o opinię. Otrzymałam zachętę do pracy – to przyda się studentom. Dziękuję.


Grażyna