Autor: Lidia Grażyna Kowalewska
ISBN 978-83-89250-42-1

 

Wstęp


Uroda starości – istnieje? Do końca trzeba się trudzić, aby ją odnajdywać. Wspominanie przeszłości, całego życia w milczeniu... A może zapisać tak, aby wyczuwalny był puls twego serca. Próbuj! Co pragniesz wskrzesić z na poły martwej przeszłości? Pasmo radości przemieszanych ze smutkiem? Nadszedł czas spowiedzi – ani mówionej, ani pisanej, a przechowywanej w myślach... Zaduma nad upływającym czasem realizowanym w marzeniach, realiach naznaczonych cierpieniem, pobłażliwym uśmiechem czy ironią wydarzeń. Czym jest życie? Wg Czechowa: to przejść wolnym, rozważnym krokiem, na palcach, przez lata, które dał nam los. Zdarzają się w życiu wzloty, upadki, zapaści, także psychiczne. Dlaczego? Aby poznać Prawdę. Niełatwo ją „wyłuskać”. Życie stawia nas wobec okoliczności, które należałoby przemilczeć, ominąć, zapomnieć. Czy znikną bez śladu? Czy to, co ważne zginie pod natłokiem wydarzeń mało ważnych? Czczej gadaniny? Doświadczają nas choroby. Istnieje też choroba nazywana „piękną”, którą jest miłość. Lekarstwem na „piękną chorobę” jest doświadczenie kolejnej, jeszcze większej miłości. Ten sekret, którego doświadczamy w życiu dokonuje rzeczy niezwykłych, wytrąca z choroby samotności. To sekret skrywany w sercu, często do grobowej deski. W przyrodzie nie ma miejsca na pustkę. Sekrety serca są wypełniaczami pustki. Przychodzi moment, kiedy robimy wszystko, aby o nas zapomniano, unikamy kontaktów... Gdyby można było zajrzeć do ludzkich dusz, wniknąć w ich potrzeby... Tam skrywane są uczucia, potrzeba czyjejś przyjaznej obecności, intymnej do głębi duszy, trudnych prób. Świat stał się światem ludzi „zamaskowanych”. Jak żyć? Czy można odczytywać sens życia bez użycia słów? Bywa, że głos staje się płytki. Lekceważące prawa czasu dają znać o sobie. Ukazują „inną prawdę” życia. Co jest najważniejsze? – Wytrzymałość w cierpieniu. Trzeba dźwigać swój krzyż z wiarą. Jeśli wierzysz – mniej boli.Dobrze jest stanąć przed śmiercią na ziemi, w której tkwią nasze korzenie.
Miłość otwiera bramę nowemu, innemu życiu...