Autor: Paweł Edward Frankiewicz
ISBN 978-83-89250-84-1

 

Słowo wstępne

Szanowni Państwo!

W 2018 roku obchodzimy dwie ważne dla Polaków, a szczególnie dla Wielkopolan, rocznice: setną rocznicę odzyskania niepodległości po studwudziestu trzech latach zaborów i setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dla naszej Małej Ojczyzny oba te wydarzenia mają niezwykle istotne znaczenie. Mieszkańcy ziemi osieckiej, brali w nich aktywny udział, a pamięć o nich jest w naszej lokalnej społeczności bardzo żywa i kultywowana.Na Ziemi Osieckiej żyli i działali ludzie, których zasługi dla udokumentowania polskości tego terenu, kultury materialnej i patriotycznej postawy mieszkańców są nie do przecenienia. Za swą pasję badawczą i kronikarską, szacunek dla walczących z zaborcą lub aktywne włączenie się w walkę zapłacili bardzo wysoką cenę, czasem najwyższą – poświęcili swe zdrowie, życie.Franciszkanin Edward Paweł Frankiewicz, którego życie i dokonania zostały przypomniane w niniejszej publikacji, zapisał się złotymi zgłoskami w historii Osiecznej. Zawdzięczamy mu kilka wydawnictw, które ocaliły od zapomnienia i utrwaliły na piśmie kulturę duchową naszego miasta i okolicy. Szczególnie ważna w jego dorobku jest książka „Osieczna w walce o niepodległość”, która tuż po wybuchu II wojny światowej stała się przyczynąwielkiego osobistego nieszczęścia Autora.Niezmiernie się cieszę, że w roku tak ważnych dla naszej Ojczyzny rocznic przypomniane zostaną losy i dzieło ojca Edwarda Frankiewicza w zakresiedokumentowania historii i tożsamości narodowej Ziemi Osieckiej.Serdecznie polecam Państwu publikację wydaną w serii Dzieje Osiecznej pod redakcją Barbary Schulz i Macieja Michalskiego. To bardzo ważna i inspirująca lektura dla wszystkich, którym bliskie są dzieje i współczesność naszej Małej Ojczyzny.

 

Stanisław Glapiak
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna