Autor: Halina Ganińska
ISBN 978-83-89250-74-2

 

Słowo wstępne

 

Szanowni Państwo!

 

Wierni tradycji, odważnie patrzymy w przyszłość! To hasło określa kierunek, w którym gmina Powidz pragnie się rozwijać. Żyjąc na terenie o bogatej historii oraz podejmując różne przedsięwzięcia i inwestycje, nie zapominamy o przeszłości. Co więcej, w naszej historii dostrzegamy potencjał, który może wspierać rozwój gminy Powidz.
Jednym z najbardziej znaczących okresów historii Ziemi Powidzkiej jest czas powstania wielkopolskiego 1918–1919 r. Jesteśmy dumni, że nasi przodkowie czynnie uczestniczyli w tym wydarzeniu; nie z przymusu, ale kierowani pobudkami autentycznego patriotyzmu, zebrali i uformowali Kompanię Powidzką. Dzięki nim, po latach zaborów, tak wyjątkowo doświadczanych na naszych terenach poprzez fakt przeprowadzenia granicy przez środek Jeziora Powidzkiego, Ziemia Powidzka została wyzwolona. Ich patriotyzm nie pozwalał jednak spocząć na laurach. Po sukcesie w Anastazewie i Szydłowcu Kompania Powidzka ruszyła dalej, biorąc aktywny udział w wyzwalaniu Wielkopolski. Uczestnicy Kompanii Powidzkiej to bohaterowie nam bliscy – nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie, wujowie; osoby na co dzień żyjące w tych miejscach, w których i my dziś żyjemy. Współcześnie w wielu miejscach możemy spotkać ślady pamięci o nich. Dzięki publikacji Powstańcy wielkopolscy Ziemi Powidzkiej bohaterowie ci staną się nam jeszcze bliżsi. Ale przede wszystkim podkreślimy i przybliżymy fakt, że Powstanie Wielkopolskie miało swoją ważną cząstkę na Ziemi Powidzkiej, o czym nie można nie tylko zapominać, ale trzeba to aktywnie przypominać i propagować.


Cieszy fakt, że są wśród nas osoby, które wspierają instytucje samorządowe w odkrywaniu historii i dziedzictwa kulturowego gminy Powidz. Aktywność w tym zakresie od wielu lat wykazuje Towarzystwo Przyjaciół Powidza z Panią Prezes Haliną Ganińską, której dziękuję za podjęcie się opracowania niniejszego tematu. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym powstanie tej publikacji. Poszukiwanie własnych korzeni i historii może stanowić wspaniałą przygodę. Gorąco do tego zachęcam. Gmina Powidz jest otwarta na promowanie oraz upamiętnianie osób i zdarzeń z Ziemi Powidzkiej, odkrytych przez Państwa podczas poszukiwań w rodzinnych zbiorach czy przy przekazywaniu pewnych opowieści z pokolenia na pokolenie.

 

Cześć i chwała bohaterom!


Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Powidz /-/ Jakub Gwit