Autor: Jerzy Hatłas
ISBN 978-83-89250-54-4

 

Wstęp (fragment)

O ile polskiemu Czytelnikowi historia Bułgarii jest dość dobrze znana z rodzimej literatury, to kwestia Bułgarów zamieszkujących poza granicami tego kraju już nie. W czasach nam współczesnych jesteśmy świadkami potężnych przemieszczeń ludnościowych na niespotykaną dotąd skalę. Przyczyną tego typu zjawisk są wojny, niepokoje społeczne, prześladowania rasowe, polityczne oraz religijne, bieda i chęć poprawy swojego bytu. To tylko kilka z ważniejszych przyczyn popychających ludzi do opuszczania swojej ojczyzny i szukania lepszego i bezpieczniejszego bytu z dala od rodzinnych stron.

Historia Bułgarii doskonale wpisuje się w ten model. Najpierw wielowiekowa niewola bizantyjska a potem turecka sprawiły, iż Bułgarzy od wieków zmuszeni byli emigrować. Przez długie wieki przesiedlali się oni za Dunaj (czyli na ziemie obecnej Rumunii). Natężenie tego procesu zmieniało się w zależności od tego, czy na Półwyspie Bałkańskim było spokojniej, czy też nie. Jednakże w ciągu wielu wieków niewoli migracje nie miały charakteru masowego i odgórnie zorganizowanego. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w drugiej połowie wieku XVIII za sprawą Rosji, a swoje apogeum osiągnęła w wieku XIX.