Autor: Praca zbiorowa
ISBN 83-89250-70-5

 

Prezentowany P.T. Czytelnikom tom jest rezultatem wieloletniej pracy badawczej dużego zespołu pracowników Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju naszej Uczelni. Katedra obchodziła niedawno jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej i wówczas powstał zamysł zebrania i publikacji wybranych studiów i szkiców, jakie ukazały się w ostatnich kilkunastu latach. Jest to zatem swego rodzaju podsumowanie i ślad myśli ekonomicznej w zakresie polityki gospodarczej, jaką kultywowano w Katedrze stanowiącej, obok innych, matecznik nauki o polityce gospodarczej.