Książka zawiera informacje przydatne dla firm, instytucji i organizacji, które planują szkolenie własnych menedżerów, specjalistów i pracowników różnych szczebli, uznając uczenie się ustawiczne za warunek własnego rozwoju i konkurencyjności. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania, jakie powinny być kompetencje zawodowe kadry menedżerskiej, jakie perspektywy rysują się przed polskim rynkiem szkoleniowym i jakie czekają go zmiany oraz jaki wpływ na gospodarkę ma wiedza. Wyniki badań, na których oparła się autorka książki, pomogą w ustaleniu kierunków prowadzenia polityki szkoleniowej firm i sposobów motywowania pracowników do nieustannego rozwoju zawodowego. Ponadto czytelnik znajdzie też informacje o tym, jakie kompetencje starają się rozwijać polscy menedżerowie, a jakie doskonalić powinni, oraz jakie czynniki warunkują ich aktywność edukacyjną. Książka jest przydatna dla praktyków, którzy zajmują się edukacją dorosłych i polityką szkoleniową (organizacją szkolenia), jak też dla menedżerów i studentów kierunków związanych z doradztwem zawodowym. Doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy to książka, która odpowiada na dwa fundamentalne pytania: po pierwsze – czy i jak poprzez własną edukację menedżerowie przyczyniają się do przekształcania się firm i instytucji, którymi kierują, w przedsiębiorstwa uczące się, po wtóre – jakie są postawy menedżerów wobec własnego rozwoju zawodowego. Autorka książki daje też wskazówki, w jaki sposób – ukierunkowując kształcenie ustawiczne menedżerów, doradzając im i wspierając ich – można stymulować właściwy, stały rozwój pozostałych pracowników.