Autor: Dorota Mikołajczyk, ks. Grzegorz Chojnacki
ISBN 978-83-89250-43-8

 

Wstęp

„Nie ma ludzi niezastąpionych, ale niektórych ludzi trudno zastąpić”. To zdanie bardzo odzwierciedla pustkę, jaka pozostała po śmierci pana Stefana Chmielewskiego. Odszedł od nas do Wieczności siódmego września 2005 roku pozostając w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, który swoje życie rozumiał jako służbę dla wspólnego dobra. Tym dobrem było jego miasto Słubice, jego rozwój materialny i duchowy, ludzie i instytucje. Tuż przed jego śmiercią mogliśmy przeprowadzić z nim niedokończony wywiad, w którym opowiedział jak po II wojnie światowej powstawało do życia miasto, któremu zawodowo i po ludzku ofiarował swój talent i siły, a które oddało mu szczególną cześć nadając mu pośmiertnie tytuł honorowego mieszkańca. Jego działalność była motywowana głębokim humanizmem i religijnością. Stąd druga cześć wywiadu dotyczy organizacji życia religijnego i kościelnego w pierwszych powojennych latach. Niech jego słowa staną się świadectwem siły ducha ludzkiego, który tworzy coś wspaniałego, niezależnie od okoliczności trudu czy cierpienia, gdy człowiek pozostaje wierny swoim ideałom.

Dorota Mikołajczyk i ks. Grzegorz Chojnacki