Autor: Łukasz Bernady
ISBN 978-83-89250-59-9

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

oddaję w Wasze ręce książkę z legendami i podaniami związanymi z ziemią ostroroską. Malownicze lasy, pola i jeziora okolic Ostroroga od wieków skrywały wiele tajemnic. Lokalni gawędziarze przekazywali je ustnie z pokolenia na pokolenie. Mam nadzieję, że publikacja wzbudzi zainteresowanie przede wszystkim najmłodszych, uwrażliwi ich na piękno okolic Ostroroga i skłoni do poznawania jego historii. Myślę jednak, że i starszym pozwoli odkryć odmienny wymiar znanych im miejsc, a zamieszczone historie zachęcą mieszkańców miasta i gminy do przypominania zasług przodków i bogatej przeszłości naszego liczącego ponad 600 lat miasta. Wszystkim Czytelnikom – zarówno zamieszkałym w naszej gminie, jak i gościom, dla których książka ta może być miłą pamiątką – życzę przyjemnej lektury i przeżycia bajecznej przygody.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
Sławomir Szałata