Od redakcji

W bieżącym numerze „Zeszytów Problemowych” zamieszczamy materiały z XXV i XXVI Sejmiku Rodzinnego organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Pierwszy odbył się w Gliwicach w dniach 25-26.10.2009 roku pod hasłem „O prawo do dziejów kultury i dziedzictwa rodzinnego”, drugi zorganizowano w Rzeszowie w dniach 6-7.11.2009 roku pod hasłem „Współczesny świat – zagrożenie i wyzwanie dla małżeństwa i rodziny”. Połączenie tematyki obu sejmików w jednym zeszycie „Kultura i Rodzina” może na pierwszy rzut oka budzić wątpliwości. Co wspólnego ma ten tytuł z tematyką obu sejmików? Jednakże solidną przesłankę dla takiego rozwiązania stanowi przenikanie się omawianych na sejmikach zagadnień, ich wpływ i wzajemne oddziaływanie. Zawarte w zeszycie materiały pozwalają na wszechstronny ogląd poruszanych problemów, ale przede wszystkim są doskonałym odzwierciedleniem ogólnych i szczegółowych relacji, związków i wzajemnego przenikania się dwóch podstawowych wartości, jakimi są rodzina i kultura. Mamy nadzieję, że czytelnicy znajdą w prezentowanym zbiorze tekstów takie, które pogłębią ich wiedzę i staną się inspiracją do tworzenia rozwiązań społecznych nienaruszających praw i godności osoby ludzkiej.