Od redakcji

 

Co ma wspólnego polityka z chrześcijańską wiarą w Boga? Chociaż kiedy mówmy o wartościach w polityce. które to wartości zakorzenione są w chrześcijańskim depozycie wiary budzi to już mniejsze zdziwienie. Tymczasem polityka zaczyna coraz bardziej nie tylko rozmijać się z naszym życiem, najbardziej egzystencjalnymi problemami ludzi, ale coraz wyraźniej odbiega od powszechnie przyjętych standardów. Taki stan musi niepokoić. może nawet napawać lękiem. Pojawia się zatem pytanie: czy polityka jest u nas jeszcze w służbie człowiekowi, czy raczej człowiek coraz wyraźniej staje się przedmiotem brutalnej i nie przebierającej w środkach, jedynie tylko coraz lepiej kamuflowanej, walki o władzę i strefy wpływów? Warto jednak pamiętać, że tam gdzie traci się wrażliwość na Boga, szybko traci się również wrażliwość na sprawę człowieka (Jan Paweł II). Dlatego też niezbędne jest przestrzeganie chrześcijańskich wartości i ocena wszelkich działań w polityce – rozumianej jako służba człowiekowi w społeczeństwie i jako spór o władzę – z perspektywy chrześcijańskiej wiary.