Od redakcji

„Śląsk w Zjednoczonej Europie” to kolejny Zeszyt Problemowy Życia i Myśli, w którym prezentujemy materiały naświetlające różnorodne aspekty życia zasiedziałych i osiadłych mieszkańców Śląska. Oddawany do rąk czytelnika Zeszyt, stanowi pokłosie dwóch odbyłych pod wspomnianym tytułem konferencji zorganizowanych przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach w roku 2007 i 2008. Prezentowane materiały dotykają kilku ważnych społecznie zagadnień, tak bieżących jak sprawa pracy i wyjazdów za pracą mieszkańców Śląska, sytuacji społecznej kresowiaków i ich potomstwa, osadzonych na Opolszczyźnie po 1945 roku, a także dotyczących przeszłości, jak badania IPN nad zbrodniczą działalnością służb bezpieczeństwa na Śląsku. Mamy nadzieję, że prezentowane teksty pozwolą przybliżyć pt. Czytelnikom zasygnalizowane problemy.