Autor: ks. Grzegorz Chojnacki
ISBN 978-83-89250-20-9

 

Autor w swoim słowie wstępnym akceptuje nadzieję, że to monograficzne opracowanie tematyki sumienia będzie pomocą w zgłębieniu jego fenomenu. Nie ma wątpliwości, że dobrze uformowane sumienie jest niejako „kompasem” dla współczesnego człowieka, który staje wielokrotnie przed niełatwymi wyborami. W dobie szerzącego się subiektywizmu nie można tej instancji absolutyzować, z drugiej jednak strony chroni ona nas przed skrajnym legalizmem, czuwając nad tym aby człowiek poddał się ostatecznie działaniu Prawdy, oświetlającej jego drogi życia.