Autor: praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-80-3

 

„Sprostać wyzwaniom...” to owoc wielorakich przemyśleń Alfreda Wawrzyniaka nad zadaniami jakie wynikają z misji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wartość proponowanych tu „zamyśleń” o Stowarzyszeniu polega między innymi na bardzo osobistym stosunku Autora do przedstawianej problematyki popartym równocześnie głęboką wiedzą merytoryczną, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauki społecznej Kościoła. „Doświadczenie siebie samego w jakiś sposób trwa [...] składa się z wielu doświadczeń i stanowi jakby ich sumę” – te słowa kardynała Karola Wojtyły, cytowane w niniejszej pracy, odzwierciedlają istotę podjętego trudu ukazania głębszego sensu udziału w budowaniu Civitas Christiana. Doświadczenie długiego już przecież życia, pełnego poświęcenia i zaangażowania osobistego wpisanego w doświadczenie współtworzonej wspólnoty łączy się tutaj z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość Stowarzyszenia, za jego godne miejsce we wspólnocie Kościoła i Narodu. To piękny wzór postawy człowieka zatroskanego o jakość życia społecznego w Ojczyźnie, o służebną obecność katolików świeckich w polityce rozumianej jako „roztropna troska o dobro wspólne”. Dziękując kol. Alfredowi Wawrzyniakowi za wykonaną pracę polecam to dzieło do stałej lektury wszystkim członkom Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, szczególnie zaś liderom zespołów formacyjno-zadaniowych. Ufam, ze zamyślenia wywołane tą lekturą będą pomocne w głębszym rozumieniu piękna misji i służby Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a zarazem będą pomocne w podejmowaniu konkretnych inicjatyw, w tworzeniu projektów i dzieł na tę miarę, która zawarta jest w słowach C.K. Norwida: „Piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstało”.

 Przewodniczący Zarządu Głównego
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
Ziemowit Gawski