Autor: praca zbiorowa
ISBN 83-89250-05-5

 

Od wydawcy

Oddawana do rąk Czytelników publikacja zawierająca materiały z polsko-niemieckiej konferencji nt. „Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska”, stanowi kolejną po „Stefanie Kardynale Wyszyńskim, Prymasie Polski, wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich” pozycję, którą Zespół Programowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wznowią serię wydawniczą Biblioteki „Życia i Myśli”, kwartalnika Stowarzyszenia, który do końca 1999 r. był redagowany i wydawany w Poznaniu.