Autor: praca zbiorowa
ISBN 83-9150-54-7-2

 

Słowo od wydawcy

 

Decyzja polskiego parlamentu o poświęceniu roku 2001 pamięci Prymasa Tysiąclecia – Stefana kardynała Wyszyńskiego z racji 100. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmierci, miała na celu ożywienie pamięci o tym Wielkim Polaku, Pasterzu Kościoła katolickiego i Ojcu Narodu. Owoce jego niezłomnej wiary i miłości Ojczyzny, refleksja nad znaczeniem jego myśli społecznej, historycznej i patriotycznej, stały się wezwaniem dla różnych środowisk opiniotwórczych w naszym kraju – ośrodków naukowych i studyjnych, a także ruchów i stowarzyszeń katolickich. W ten obszar działań na rzecz spopularyzowania dziedzictwa posługi Prymasa wpisało się bardzo rozlegle Katolickie Stowarzyszenie «Civitas Christiana», głównie poprzez swój Instytut Wydawniczy PAX oraz przez różnorodne ogólnopolskie i lokalne inicjatywy poszczególnych oddziałów terenowych Stowarzyszenia. Majowa sesja naukowa na temat stosunku Kard. Wyszyńskiego wobec Ziem Zachodnich i Północnych zorganizowana przez Oddział Lubuski razem z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze i Szczecinie, dotyczyła osoby Prymasa, któremu przyszło pełnić tę funkcję w czasach powrotu i zakorzenienia się polskiej administracji kościelnej nad Odrą i Bałtykiem. Wybór takiego tematu nie był przypadkowy. Określiła go specyfika i nadgraniczne położenie województwa lubuskiego co obligowało poniekąd tutejszy Oddział Stowarzyszenia do podejmowania problematyki zachodniej, tak w wymiarze historycznym jak i przyszłościowym; dziś głównie w zakresie stosunku Kościoła do problemu integracji europejskiej. I chociaż wspomniana sesja, której pokłosiem jest ta książka, była debatą historyczną, to nie zabrakło w niej wielu współczesnych odniesień i aktualności myśli Kardynała Wyszyńskiego, wobec ważnego dziś dla nas wszystkich pytania: „Jaka ma być Polska?” Bo dla Niego, dla Prymasa Tysiąclecia, historia zawsze była darem nie tylko ku teraźniejszości, ale i ku przyszłości.