Autor: praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-26-1

 

Od Wydawcy

 

W procesie budowania każdej wspólnoty, szczególnie takiej, której cele i ambicje daleko wykraczają poza sferę realizacji partykularnych interesów jednostek i które swym zasięgiem obejmują podmioty rozproszone na wielkim obszarze, szczególnego znaczenia nabierają takie przedsięwzięcia, których wartość formacyjna stanowi spoiwo dla całej wspólnoty a nie pozostaje wyłącznie dobrem i własnością organizatora, oraz większego lub mniejszego grona odbiorców. Mamy tu na myśli, przede wszystkim uniwersalną wartość treści głoszonych w trakcie rekolekcji wielkopostnych dla członków władz statutowych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a także spotkań, konferencji-bezpośrednio nawiązujących do przyjętego w danym roku i wspólnego dla całej organizacji – „tematu wiodącego”. Wartość i bogactwo treści tam głoszonych winno jak sądzimy stawać się własnością szerszej wspólnoty niż te, które bezpośrednio mogły ich doświadczyć. Dlatego też, w ramach Biblioteki „Życia i Myśli” przygotowaliśmy publikacje prezentującą treści skierowane przez księdza biskupa Marka Jędraszewskiego do uczestników Rekolekcji Wielkopostnych w 2006 r. na św. Górze w Gostyniu oraz wypowiedzi przewodniczącego Stowarzyszenia – Ziemowita Gawskiego na gnieźnieńskim sympozjum „Stąd nasz Ród” i gdańskiej konferencji poświęconej „Dziedzictwu Nauczania Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, wiążących się bezpośrednio z tematem 2006 roku – Godność człowieka – niezbywalnym prawem i fundamentem ładu społecznego. Sądzimy, iż zawartość tej i następnych publikacji będzie cennym wzbogaceniem jak i elementem porządkującym proces formacji oraz budowania wspólnoty organizacyjnej, znacznie przekraczającej zasięg bezpośrednich uczestników i odbiorców.