Wprowadzenie

Realizacja przez Kościół mandatu Chrystusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha” (Mt 28,19) rozpoczęła się w Dniu Pięćdziesiątnicy, wygłoszeniem przez święte o Piotra pierwszej katechezy. Od tego wydarzenia Kościół niestrudzenie pełni posługę zbawczą, w której istotną rolę odgrywa katecheza. Na przestrzeni dziejów obecność katechezy w posłudze zbawczej Kościoła przybierała różne formy i wymiary. Zależne to było w dużej mierze od sposobu postrzegania przez Kościół natury katechezy. W ostatniej dobie Kościół postrzega katechezę jako urzeczywistnianie posługi Słowa zmierzające ku doprowadzania wiernych nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia z Nim, a nawet głębokiej zażyłości (por. DOK 80) - (fragment z Wprowadzenia).