Autor: Minke de Vries
ISBN 978-83-89250-84-1

 

Obecność protestanckich wspólnot zakonnych w życiu religijnym Europy jest w Polsce tematem mało znanym. Trzymacie Państwo w rękach książkę niezwykłą – traktującą o historii i duchowości wspólnoty z Grandchamp w Szwajcarii. Opowieść siostry Minke de Vries, wieloletniej przeoryszy zgromadzenia, ukazuje świat monastycyzmu ewangelickiego, relacje ze wspólnotą Taizé, ich genezę i źródła monastycznego powołania. Wydanie polskie uzupełniono o teksty źródłowe, m.in. medytacje drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum, napisane przez s. Minke na prośbę papieża Jana Pawła II w 1995 r.