GARMOND pragnie być oficyną nade wszystko akademicką, uczelnianą i naukowo-techniczną – w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tanią i dostępną dla każdej kieszeni, pożyteczną dla studentów i pracowników dydaktycznych (druk podręczników i materiałów dydaktycznych), wspierającą młodą kadrę akademicką (publikacje doktoratów), jak też wydającą najnowsze prace z różnych dziedzin nauki i techniki (książki, czasopisma, biuletyny itp.). Garmond chce jako oficyna wydawnicza pośredniczyć w procesie nauczania i zdobywania wiedzy. Chce być oficyną ambitną, otwartą i pożyteczną.
 
 

Cele działalności

  • popularyzowanie dorobku pracowników polskiej nauki
  • pomoc nauczycielom w upowszechnianiu ciekawych rozwiązań edukacyjnych
  • przygotowywanie i wydawanie publikacji dla wąskiego i szerokiego kręgu odbiorców 

Profil firmy

  • książki akademickie, skrypty dla studentów, prace popularyzujące wiedzę
  • prace doktorskie, habilitacyjne, naukowe
  • materiały dydaktyczne i reklamowe
  • materiały pokonferencyjne
  • biuletyny, czasopisma, gazety